Karel Solařík akademický malíř

Není mnoho výtvarných ateliérů, které by při návštěvě nabídly tak překvapivý obraz umělce, jenž není již dávno zařazen do patřičné škatulky. Je ještě méně ateliérů umělců, o kterých jejich okolí i odborníci neví takřka nic. Kteří se na větší část svého života vysmekli, alespoň zdánlivě, ze zákonitostí času. Takovým umělcem byl akademický malíř Karel Solařík, malíř a grafik, který většinu svého tvůrčího života prožil v Praze, svým srdcem však vlastně nikdy neopustil Rožnov pod Radhoštěm a Valašsko.

 

Jeho ateliér skrýval dílo, které jako geologické vrstvy reflektuje jeho vývoj a dobu. Ve své většině bylo jen vyjímečně vystaveno. Umělec se díky své skromnosti a kritičnosti vůči sobě i dění kolem sebe nezabýval sebeoslavnou dokumentací. Celé jeho dílo musíme spíše chápat jako výraz velké touhy po pochopení smyslu umění a lidské existence. Je stálým hledáním, sebereflexí autora, která se dovršuje v pozdních letech tím, že vedle rozsáhlé malířské a grafické tvorby vznikají tisícistránkové eseje, ve kterých se jeho názory promítají a cizelují.                                                                                                                                 PhDr. Karel Bogar

     Kliknutím na něktrý z obrázků vstoupíte do galerie obrazů.  

                     

 

Náš otec a dědeček – ak.malíř Karel Solařík – po sobě zanechal svou rozsáhlou uměleckou tvorbu, obrazy, které vznikaly za jeho dlouhého tvůrčího období cca 70 let (1930 – 2000). Bylo by škoda, aby tyto obrazy byly ukryty jen v soukromých sbírkách – převážně rodiny. Proto jsme se pokusili alespoň část jeho obsáhlého díla ukázat touto cestou i dalším zájemcům o výtvarné umění. Pro zájemce je možné si pořídit do svého bytu i vybraný grafický list. (Nebo reprodukci na malířském plátně či papíře.)

Do budoucna počítáme se zveřejním většiny jeho významných obrazů. Také jeho literárně esejistická tvorba je velmi rozsáhlá. Proto sem budeme vybírat zajímavé úryvky.

D.Staníková

To Top